Gazeta Agronews Nr.01

Biogazowa rewolucja Wszystko wskazuje na to, że inwestycyjny marazm w budowie biogazowni rolniczych w Polsce zostanie wreszcie przełamany. D okonane przez Ministerstwo Gospodarki głębokie zmiany legislacyjne oraz przygotowywany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nabór wniosków dla działania 311 PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” spowoduje zapewne powstanie kilkuset małych instalacji. W nowym cyklu artykułów o tej tematyce omówimy główne czynniki wpływające na proces inwestycyjny małych biogazowni rolniczych, takich jak: rentowność inwestycji, dostępne technologie, dotacje unijne i montaż finansowy czy podstawowe procedury budowlane. Małe instalacje biogazowe O biogazie rolniczym do tej pory mówiło się z reguły w kontekście powstawania dużych instalacji o mocy kilku MW, a w najgorszym wypadku nieco poniżej 1 MW, które powszechnie uznawano za jedynie opłacalne. Trudności z zapewnieniem odpowied- niej ilości substratu, wysokie koszty logistyczne, trudności z przyłączami energetycznymi, uciążliwości społecz- no-środowiskowe spowodowały zwró- cenie zainteresowania decydentów, a co za tym idzie, inwestorów na małe biogazownie rolnicze. Okazało się także, że przy wysokim poziomie dotacji inwestycyjnej (50%) i przyjęciu modelu instalacji mieszanej (np. 1/3 gnojowica i 2/3 kiszonka) oraz uzyskaniu certyfikatów, budowa instalacji o małej mocy może być opłacalna. Przyjęty w lipcu 2010 roku rządowy dokument „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce” zobowiązał wszystkie zainteresowane resorty do stworzenia sprzyjających warunków prawnych i ekonomicznych do powstania w Polsce optymalnej ilości instalacji biogazowych. Liderem w produkcji biogazu rolniczego w Europie są Niemcy. 29 Temat numeru październik 2011 odnawialne źródła energii

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=