Gazeta Agronews Nr.01

21 W spólna Polityka Rolna jest jedną z najstarszych unijnych polityk. U podstaw jej wprowadzenia znalazło się dążenie do zapewnienia odpowiedniej ilości produktów żywnościowych dla konsumentów Wspólnoty przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy ceną żywności i dochodami rolników. Zwrócono także uwagę na fakt, że rolnictwo jest szczególnym sektorem unijnej gospodarki, który ma zapewnić samowystarczalność w zakresie produktów rolnych. Dlatego też polityka rolna wymaga osobnych regulacji prawnych. Rolnictwo jest i pozostanie w znacznym stopniu uzależnione od warunków pogodowych. Mimo najlepszej pracy i włożonego wysiłku rolnik nigdy nie będzie miał pewności co do ostatecznych plonów, jakie zbierze w danym roku. Przykładem mogą być tegoroczne żniwa – jedne z najtrudniejszych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. To były żniwa plonów kradzionych naturze. Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej są konieczne Ostatnie lata pokazały, jak mało wydajna jest obecna Wspólna Polityka Rolna. Tę specyfikę dobrze rozumieli twórcy Wspólnej Polityki Rolnej. Zastosowana została zasada jednolitego rynku, ale też zasada finansowej solidarności, czyli finansowania kosztów przez wszystkie państwa członkowskie. Obecnie jest to realizowane za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dziś stoimy przed kolejnymi wyzwaniami, nie tylko Polska, ale całe europejskie rolnictwo. Ostatnie lata pokazały nam wszystkim, jak mało wydajna jest obecna Wspólna Polityka Rolna. Klęski suszy, powodzie, gradobicia i inne niekorzystne zjawiska bardzo się nasiliły. Nie mamy jednolitego systemu przeciwdziałania skutkom takich klęsk. Dodatkowo uwidoczniły się bardzo niebezpieczne zjawiska na rynkach finansowych i rynkach rolnych. Kryzys, jaki dotknął całą światową gospodarkę, wyostrzył wszystkie braki polityki rolnej. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi październik 2011 ekonomia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=